טופס יצירת קשר

מתעניינים? מלאו פרטים ונציג ייצור עמכם קשר


Contact

מדיניות פרטיות זו היא של חברת המכון לאסיה בע”מ, ח.פ. 51-537744-8 (“החברה” או כל פנייה בגוף ראשון), ויצוינו בה הקווים הכלליים של האופן בו אנו אוספים ומשתמשים במידע אודותיך, באמצעות הטלפון או באמצעים אחרים, במסגרת השירותים שלנו.

פרטיותך חשובה לנו. אנו נפעל כמפורט במדיניות פרטיות זו, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

מדיניות הפרטיות חלה על מידע מזוהה או ניתן לזיהוי באמצעים סבירים. ככלל, לא חלה עלייך חובה חוקית למסור את המידע שיפורט להלן, אולם אי מסירתו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך שירותים מסויימים.

המידע ישמר במאגר הלקוחות של החברה, ויישמר למשך הזמן הדרוש לחברה למימוש המטרות המותרות לה על פי דין ועל פי מדיניות פרטיות זו.

ייתכן שנעדכן את מדיניות פרטיות זו מעת לעת, בהתאם לצורך ולשינויים בחוק. שים לב לשינויים אלו, משום שהם חלים עליך. בכל עת תופיע באתר זה מדיניות הפרטיות המעודכנת שלנו.

איזה מידע אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו?

פרטי קשר – אנו אוספים מידע הקשור לאספקת השירותים לרבות שם, כתובת דוא”ל, מספר טלפון נייד, ומספר תעודת זהות. מידע כאמור ייאסף על ידך באופן ישיר במסגרת התקשרותך עם החברה למידע ורישום לקורסים ו/או דרך עמוד מילוי הפרטים באתר, מילוי פרטים בעמודי נחיתה אליהם תגיע דרך רשתות חברתיות או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות שלנו.

מידע בקשר לאתר האינטרנט שלנו – אנו משתמשים בקוקיות (cookies) לצרכי אבטחת מידע ולשם ייעול השירותים שלנו ועל מנת להתאים את השירותים להעדפותיך האישיות. למשל, שימוש בקוקיות מסייע לזהותך בעת כניסה חוזרת לאתר האינטרנט שלנו. באמצעות הקוקיות תנוטר פעילותך באתר וייאסף באופן אוטומטי מידע כגון כתובת IP, משך ביקורך באתר, גרסאת מערכת ההפעלה, סוג דפדפן, מיקום ועוד. קוקיות ישמשו אותנו גם לצרכים שיווקיים, כולל שיווק מותאם אישית. תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות קוקיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו אתה משתמש. אם תחסום קוקיות, יתכן שחלק מהשירותים לא יהיו לך זמינים, או שתצטרך להזין מחדש פרטים. שינוי הגדרות אלו הינו באחריותך.

מידע על אחרים

כשאתה מוסר לנו מידע על אחרים, באחריותך לוודא כי הדבר נעשה בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.

מהם השימושים שנעשה במידע?

אנו נשתמש במידע אודותיך לצורך אספקת השירותים, צרכים תפעוליים, יצירת קשר, שירות לקוחות, הקלטת שיחות, ניהול, ייעול ובקרה על השירותים שלנו, טיוב המידע אודותיך המצוי אצלנו, קיום נהלים ומדיניות, אבטחת מידע, טיפול בבקשות עיון ותיקון מידע, צרכים סטטיסטים ומחקר (לרבות שימוש באמצעים כגון אנונימיזציה ופסאודונימיזציה, להפיכת מידע אישי למידע לא מזוהה, או לא מזוהה באופן ישיר), צרכים שיווקיים (ראה בהמשך), והגנה על זכויות משפטיות ועל אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים.

הפרטים שתמסור בעת ההתקשרות עם החברה, ובכל פניה אחרת שלך לחברה, יישמרו במאגר מידע ממוחשב של החברה וישמשו אותה וכן חברות קשורות אליה או מי מטעמן לצרכים שיווקיים ותפעוליים. יובהר, כי לא חלה עלייך חובה בדין למסור פרטים אודותיך, אך אי אספקת פרטים מסוימים, תמנע מהמכון לספק לך שירותים מסוימים במסגרת הסכם זה.

העברת מידע לצד שלישי

החברה תוכל להעביר את המידע לצדדים שלישיים, בין בארץ ובין בחו”ל, במקרים הבאים:

  • לצרכי המטרות המופיעות במדיניות פרטיות זו, למימוש המטרות המותרות לנו על פי דין, ולמימוש אינטרסים לגיטימיים שלנו, למשל לשם מניעת הונאה. העברת מידע כאמור תיעשה בכפוף להתחייבויותיו של הצד השלישי לשמור על פרטיות ואבטחת מידע ברמה הנדרשת בהתאם לסוג המידע המועבר.
  • קבלני משנה וספקים עמם אנחנו משתפים פעולה במסגרת הפעילות השוטפת שלנו (כמו ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים).
  • במסגרת מכירת עסקי החברה (כולם או חלקם), ובתנאי שאותו צד שלישי יעמוד בהוראות הדין לגבי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע.
  • אם התקבל אצלנו צו שיפוטי המורה לעשות כן או אם קיימת דרישה שבדין לעשות כן.
  • על מנת שנוכל להתגונן מפני תביעות משפטיות.

 

פרסומות ודיוור ישיר

המידע ישמש גם לצרכי שיווק, פרסום ודיוור ישיר שלנו או מי מטעמנו, וכן מידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף פעולה איתנו, לרבות פרסום מותאם אישית.

אנו נהיה רשאים לשלוח לך דיוור ישיר ופרסומות בקשר לשירותים שלנו (ובכפוף להסכמתך, גם בקשר לשירותים או מוצרים אחרים), בכל אמצעי תקשורת, ובין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, מערכת חיוג אוטומטית ורשתות חברתיות. באפשרותך לבקש להימחק מרשימת התפוצה לפרסומות ומרשימת התפוצה לדיוור ישיר, גם באמצעות פנייה למוקד השירות בכתובת הדוא”ל info@tasi.co.il  במקרים מסוימים תוכל לפנות לכתובת הדוא”ל שצוינה גם כדי למחוק מידע אחר. שים לב כי ייתכן שיישלחו אליך לאחר בקשת ההסרה דיוורים אותם אנו חייבים ו/או רשאים לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.

זכות עיון במידע ותיקונו

בכפוף לחוק, תוכל לפנות לשירות הלקוחות של החברה, כמפורט בהמשך, ולבקש לעיין במידע אודותייך השמור אצל החברה. אם יתברר לך כי המידע שאנו מחזיקים עליך אינו נכון, זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו. בפנייתך עליך לציין פרטי זיהוי כפי שיתבקשו ממך, על מנת שנוכל לזהות אותך כיאות.

קישורים

ככל שאתרנו יכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, לא נהיה אחראים למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה.

אבטחת מידע

החברה נוקטת אמצעי אבטחת מידע מתאימים לסוג המידע שנמצא ברשותה ובהתאם להוראות הדין. לצורך זה, החברה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים ומקובלים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים והמידע של החברה. כל עוד נוקטת החברה באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד געקב חדירה כאמור. יובהר כי גם באחריותך לנקוט אמצעי אבטחת מידע הולמים כגון שימוש באמצעים נגד וירוסים, עדכון תוכנה וכדומה.

הודעות בדבר שינויים ועדכונים

החברה רשאית לעדכן ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, בהתאם לצורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אנא שים לב לשינויים או עדכונים אלו, אשר יופיעו במדיניות הפרטיות המוצגת באתר, משום שהם יחולו עליך.

פנייה לשירות הלקוחות של החברה

תוכל לפנות לשירות הלקוחות של החברה בכתובת איסראליש 22, תל אביב, במייל: info@tasi.co.il  או בטלפון 03-7441264, על מנת לברר פרטים על זכויות כאמור, ובכלל.

 

Top